Windows 10 LTSB / LTSC Là Gì?

Bản Windows 10 LTSB / LTSC là gì? Windows 10 LTSB viết tắt của từ “Long Term Servicing Branch”, tạm dịch là “Nhánh dịch vụ dài hạn”. Từ phiên bản số 1809 ra mắt vào năm 2019, chữ LTSB đổi thành LTSC viết tắt của… Read More