Chia sẻ key active Office 2013

Để kích hoạt ( active ) bản quyền của Microsoft Office 2013 các bạn có thể thực hiện theo các cách sau: 1. Sử dụng key kích hoạt (key active) 2. Dùng phần mềm giả lập KMS (Key Management Service) – nói theo cách bình… Read More