Không xóa được màu nền, không đổi được màu nền ở ô Excel

Hôm nay mình gặp 1 file excel có vài ô không xóa được màu nền, không đổ được màu nền khác được bằng chức năng Fill Color, không đổi được màu chữ bằng chức năng Font Color, cũng không thể chọn màu nền màu trắng như ban đầu.

Excel sử dụng là Excel 2013 và 2016

Không thể đổ màu bằng chức năng Fill Color
Không thể đổ màu bằng chức năng Fill Color

Khắc phục:

Thông thường đổ màu vào ô có 2 cách:

  • Sử dụng Fill Color
  • Sử dụng Conditional Formatting

Nếu không đổ màu được bằng Fill Color thì vẫn còn bị dính chức năng còn lại. Bôi đen các ô cần xóa màu, vào tab Home > Conditional Formatting > Clear Rules > Clear Rules From Selected Cells.

Công cụ Conditional Formatting
Chức năng Conditional Formatting

Sau khi thực hiện xong bạn có thể đổ màu bình thường bằng chức năng Fill Color

Quảng cáo

Ủng hộ website

Add Comment