Giải thích câu hỏi về biển hiệu lệnh 301 (hướng phải đi)

Khi học bằng lái xe ô tô, học viên thường bị nhầm lẫn ở câu hỏi về biển hiệu lệnh 301 về hướng phải đi rẽ phải, rẽ trái.

Câu hỏi đề thi sát hạch lái xe biển nào được quay đầu xe
Câu trả lời là đáp án số 3, biển 301h

Giải thích tại sao lại chọn phương án số 3

Câu hỏi trên có 3 biển thuộc “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2012/BGTVT” nằm trong “Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT” ban hành ngày 29 tháng 5 năm 2012

Biển số 1 (biển 301e) được đặt ở trước nơi đường giao nhau, biển bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ trái ở phạm vi nơi đường giao nhau đằng sau mặt biển
Biển số 2 (biển 301i) – biển này rất đặc biệt so với các biển khác là nó áp dụng trong phạm vi phía trước biển. Biển này đặt ở sau nơi đường giao nhau nhằm ngăn ngừa chuyển động ngược chiều trên đường phố với đường một chiều. Biển bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ trái, quay đầu hoặc rẽ phải ở phạm vi nơi đường giao nhau trước mặt biển.
Biển số 3 (biển 301h) được đặt ở trước nơi đường giao nhau và người lái xe chỉ được phép đi thẳng hoặc rẽ trái và được phép quay đầu xe để đi theo hướng ngược lại.

Bây giờ các bạn có thể hiểu tại sao lại chọn đáp án số 3 rồi phải không?
– Biển 1 chỉ rẽ trái
– Biển 2 cho phép quay đầu nhưng biển này chỉ đặt ở sau đường giao nhau
– Biển 3 cho phép quay đầu xe

Quảng cáo

Ủng hộ website

Các bạn có thể tham khảo thêm các biển hiệu lệnh khác trong quy chuẩn

Các loại biển hiệu lệnh 301
Các loại biển hiệu lệnh 301 nằm trong quy chuẩn QCVN 41

THÔNG TƯ 17/2012/TT-BGTVT – xem và tải thông tư tại đây

THÔNG TƯ 17/2012/TT-BGTVT – LINK DỰ PHÒNG

Add Comment