Hài Anh hùng thời loạn – Huyết kiếm thiên công Xuân Bắc

Nước Tần năm 2004 trước Công Nguyên. Tần Vương cưới danh hài Vân Dung bất chấp lời oán thán của thiên hạ. Ngay sau khi vào cung Vân Dung đã lệnh tổ chức biểu diễn hài kịch khắp nơi khiến rất nhiều thần dân phải cười vỡ bụng mà chết. Vốn tính lẳng lơ ngay lập tức dan díu với 1 cận thần tên là Quang Thắng rồi rủ nhau bỏ trốn. Tần Vương tức giận sai quân lính truy sát đôi gian phu dâm phụ nhưng nhiều người ra đi mà không thấy về. Cuối cùng Tần Vương phải nhờ đến đến Huyết kiếm thiên công võ nghệ cao cường, nổi tiếng ở chợ Đồng Xuân tên hiệu là Xuân Bắc.

Quang Thắng nổi danh khắp chợ Sắt Hải Phòng với môn Kiếm Vẹo mũi to, còn Vân Dung nối tiếng với thế Khô Mộc Thần Công Xương Sườn chưởng.

Add Comment