Thay đổi cổng SSH trên Ubuntu

Lý do lớn nhất để chúng ta thay đổi cổng 22 mặc định của SSH sang cổng khác chính là giúp bảo mật hơn. Đây là phương pháp bảo mật thông qua sự che khuất – Security through obscurity, nó giúp hệ thống của bạn bớt rủi ro hơn trước hàng nghìn bot đang quét internet suốt ngày đêm để tìm các máy chủ SSH đang mở.

Hệ điều hành Ubuntu 20.4

Bạn có thể sử dụng cách này cho Debian, Linux Mint.

Bước 1. Mở file sshd_config bằng trình soạn thảo nano (Cẩn thận không nhầm với file ssh_config nhé, mình bị 1 lần mà không hiểu tại sao cấu hình không được, kaka)

$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Bước 2. Tìm đến dòng Port 22 rồi sửa thành port bạn muốn, ở đây mình sửa thành Port 2222. Lưu thay đổi bằng cách ấn phím Ctrl + O và thoát ra bằng phím Ctrl + X

Bước 3. Khởi động lại lại dịch cụ SSH và mở port 2222 trên tường lửa ufw

Quảng cáo

Ủng hộ website

$ sudo systemctl reload sshd
$ sudo ufw allow 2222/tcp

Công việc đã hoàn thành, bạn thử dùng 1 Terminal như ZOC Terminal để kết nối đến server thử xem sao nhé.

Bài viết sử dụng Ubuntu 20.4. Mong được các bạn đóng góp ý kiến để website ngày càng phát triển.

Add Comment