Nén file pdf với PDF Compressor V3 full chức năng, key kích hoạt

PDF Compressor V3 là phần mềm nén file PDF nhỏ gọn được phát triển bởi nhóm kỹ thuật từ website pdfconverters.net. Với giao diện dễ sử dụng, gọn nhẹ, phần mềm sẽ giúp người dùng bình thường rất nhiều trong việc xử lý file pdf nặng. Mình đã thử nghiệm phần mềm chạy tốt trên Window 10 64bit và nén file scan dung lượng 38M còn 16M khá nhanh, chất lượng hình ảnh chấp nhận được.

Tải phần mềm nén file PDF Compressor V3.6.6.2

MEDIAFIRE TRANG CHỦ

Serial Number : 3527634c-a6fe-405b-b519-337421f383ec

Lưu ý ngắt mạng internet trước khi điền Serial

Mã SHA-256: F2C534AB637B9881DEAAD8D91D7A0695558C280DF3D92803D5B8B61E48295CC3 cho file PDF-Compressor-V3-3.6.6.2.exe

Quảng cáo

Ủng hộ website

Hướng dẫn sử dụng phần mềm nén file PDF

Phần mềm sử dụng rất đơn giản, các bạn Add File pdf vào phần mềm, chỉnh giá trị nén trong Setting, Chọn nơi lưu sau khi nén và ấn Compress là phần mềm sẽ chạy.

Giao diện phần mềm nén file pdf – PDF Compressor

Các bạn có thể chỉnh cài đặt trong Setting > Images để đặt giá trị nén ảnh như mong muốn.

Khi mở thẻ Setting, khung cửa sổ có thể sẽ không hiển thị chữ OK, các bạn sửa lỗi này bằng cách đưa chuột vào cạnh bên và cạnh dưới của cửa sổ để kéo rộng ra nhé.

Các bạn cũng có thể tùy chỉnh các thành phần trong file pdf được nén:

  • Remove All Annotations: xóa hết chú thích
  • Remove All Bookmark: xóa hết dấu trang
  • Remove All Attachments: xóa hết các file đính kèm
  • Remove All Unused Objects: xóa hết các đối tượng không sử dụng
  • Remove All Unused Streams: Xóa hết các dòng không sử dụng đến trong tài liệu
  • Remove Unembed fonts: Xóa những font không được nhúng vào tài liệu
Các chức năng của phần mềm nén file pdf

Các bạn cũng có thể chuyển văn bản sang dạng đen trắng trong tab Grayscale, tối ưu văn bản để sử dụng cho web trong thẻ Optimize for Web (thẻ này giúp giảm đáng kể dung lượng của tài liệu), thêm các MetaData trong file tài liệu

Add Comment