Chia sẻ ebook Windows PowerShell 3.0 Step by Step (PDF)

Bộ giáo trình này cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản về giao diện dòng lệnh Windows Powershell 3.0 và ngôn ngữ kịch bản. Bạn sẽ được học thực hành qua những bài tập liên quan đến tự động hóa việc quản trị hệ thống.

Windows Powershell 3.0 Step by Step
Windows Powershell 3.0 Step by Step

Thông tin:

Tác giả : Ed Wilson
Số trang: 697
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Các bài thực hành đi kèm với sách này ở phần download bên dưới

Tài liệu này chia làm 3 chương. Chương 1 cho bạn 1 cái nhìn tổng quát về Windows Powershell. Chương 2 đề cập đến Windows Powershell Script. Chương 3 đi sâu vào việc sử dụng Powershell cho 1 số công cụ quản lý như Active Directory và Exchange.

Tài liệu này được bố cục rất dễ đọc và dễ theo dõi theo cac quy ước sau:

  • Mỗi 1 chương có 2 bài tập
  • Mỗi bài tập sẽ có các bước được liệt kê rõ ràng để bạn có thể thực hiện và hoàn thành bài tập
  • Các thông tin được đóng khung và được đánh nhãn, ví dụ “Note” là các thông tin bổ sung, các phương pháp khác giúp hoàn thiện các bước trong bài tập.
  • Đoạn text mà bạn gõ vào trong các dòng code sẽ được bôi đậm
  • Dấu + giữa các phím có nghĩa là phải ấn các phím đó cùng 1 lúc (cái này thì chắc các bạn hiểu rõ rồi, ví dụ Alt + Tab)

Tải Ebook

Google – link này các bạn có thể xem trực tiếp

Quảng cáo

Ủng hộ website

MEDIAFIRE

MEDIAFIRE – đây là các bài thực hành

Mục lục ebook “Windows PowerShell 3.0 Step by Step”

CHƯƠNG 1 … Overview of Windows PowerShell 3.0 … trang 1
CHƯƠNG 2 … Using Windows PowerShell Cmdlets … trang 23
CHƯƠNG 3 … Understanding and Using PowerShell Providers … trang 65
CHƯƠNG 4 … Using PowerShell remoting and Jobs … trang 107
CHƯƠNG 5 … Using PowerShell Scripts … trang 131
CHƯƠNG 6 … Working with Functions … trang 171
CHƯƠNG 7 … Creating advanced Functions and Modules … trang 209
CHƯƠNG 8 … Using the Windows PowerShell ISE … trang 251
CHƯƠNG 9 … Working with Windows PowerShell Profles … trang 267
CHƯƠNG 10 … Using WMI … trang 283
CHƯƠNG 11 … Querying WMI … trang 307
CHƯƠNG 12 … Remoting WMI … trang 337
CHƯƠNG 13 … Calling WMI Methods on WMI Classes … trang 355
CHƯƠNG 14 … Using the CIM Cmdlets … trang 367
CHƯƠNG 15 … Working with active Directory … trang 383
CHƯƠNG 16 … Working with the aD DS Module … trang 419
CHƯƠNG 17 … Deploying active Directory with Windows Server 2012 … trang 447
CHƯƠNG 18 … Debugging Scripts … trang 461
CHƯƠNG 19 … Handling Errors … trang 501
CHƯƠNG 20 … Managing Exchange Server … trang 539
Phụ lục A … Windows PowerShell Core Cmdlets … trang 571
Phụ lục B … Windows PowerShell Module Coverage … trang 579
Phụ lục C … Windows PowerShell Cmdlet naming … trang 583
Phụ lục D … Windows PowerShell FaQ … trang 587
Phụ lục E … Useful WMI Classes … trang 597
Phụ lục F … Basic troubleshooting tips … trang 621
Phụ lục G … General PowerShell Scripting Guidelines … trang 625

Add Comment