Sửa lỗi kết nối máy in Windows cannot connect to the printer

Máy in của công ty khách hàng khi chia sẻ in qua mạng LAN bị lỗi “Windows cannot connect to the printer. Operation failed with error 0x00000bcb” và cả mã lỗi 0x00000057. Mình đã xử lý được lỗi này khá dễ dàng

Lỗi Connect to Printer – Operation failed with error 0x00000bcb

Mô tả trường hợp của mình:

  • Máy chủ cắm máy in cài Windows 7, chia sẻ đủ quyền với Everyone, không bật mật khẩu.
  • Máy khách cài Windows 7 kết nối đến máy chủ qua mạng LAN
  • Máy in Canon 3300 bị lỗi mã 0x00000bcb. Máy in Canon 214dw cắm mạng không bị lỗi này
  • Trường hợp khác máy in Canon MF221d bị lỗi mã 0x00000057 xử lý theo cách bên dưới cũng thành công

Cách xử lý

Chỉnh sửa trong Local Group Policy Editor

Bước 1. Trên máy khách, bật Local Group Policy Editor bằng cách nhấn Ctrl + R rồi nhập gpedit.msc

Bước 2. Tìm đến Thẻ Computer Configuration > Administrative Templates > Printers > Point and Print Restrictions

Quảng cáo

Ủng hộ website

Bước 4. Chọn Enable (như hình bên trên)

Tích chọn Users can only point and print to these servers:

Trong ô Enter fully qualified server names separated by semicolors, các bạn nhập tên máy chủ máy in vào, nhiều máy chủ thì cách nhau bằng dấu “;”

Ở phần Security Prompts:

Chọn Do not show warning or elevation prompt ở 2 lựa chọn When installing drivers for a new connectionWhen updating drivers for an existing connection.

Xong xuôi các bước trên các bạn tiến hành kết nối lại máy in và tận hưởng thành quả nhé.

Nếu sau này các bạn thêm máy in mà không bổ sung tên máy chủ máy in thì trên máy khách sẽ báo lỗi.

A policy is in effect on your computer which prenvents you from connecting to this print queue. Please contact your system administrator.

A policy is in effect on your computer which prenvents you from connecting to this print queue. Please contact your system administrator.

Nếu gặp mã lỗi 0x0000011b thì các bạn xử lý theo cách bên dưới nhé, nhiều người cũng gặp phải.

Chúc các bạn thành công

Add Comment