Sửa lỗi The procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library kernel32.dll

Mình gặp lỗi “The procedure entry point AddDllDirectory could not be located in the dynamic link library kernel32.dll” trên laptop Dell Latitude E5430 và Dell Vostro 3902 khi cài driver ngay sau khi cài Windows 7 Profressional SP1. Mình tìm trên mạng thì thấy nguyên nhân là thiếu một số file thư viện.

Mình đã tải bản cập nhật KB2533623 hoặc KB2758857 để bổ sung các file thư viện là giải quyết được lỗi này. Các bạn làm thử xem có được không thì phản hồi lại giúp mình nhé.

Link tải bản vá KB2533623 trực tiếp từ Microsoft

Windows 7 32 bit

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=26767

Quảng cáo

Ủng hộ website

Windows 7 64bit

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=26764

Nếu báo lỗi ” The update is not applicable to your computer” thì các bạn tải bản vá KB2758857 thay cho bản bên trên nhé

Lỗi The update is not applicable to your computer khi cài bản vá KB2533623, khi gặp lỗi này các bạn tải bản vá KB2758857 để cài nhé

Windows 7 32 bit

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=35936

Windows 7 64 bit

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=35903

Lưu ý: khi cài đặt nếu báo lỗi: “Installer encountered an error: 0x80070422. The services cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it” thì các bạn kiểm tra lại service Windows Update có bị disable không?
Bằng cách ấn phím Windows + R > gõ services.msc > Tìm service Windows Update > Nếu đang stop thì ấn vào start và chọn Automatic nhé

Lỗi 0x80070422
Lỗi Installer encountered an error 0x80070422

Add Comment