Lỗi The program can’t start because MSVCP140.dll is missing from your computer

Trong 1 số trường hợp bạn cài phần mềm thành công nhưng khi chạy thì gặp các lỗi sau:

  • The code excution cannot proceed because MSVCP140.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem
  • The program can’t start because MSVCP140.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem
  • The program can’t start because MSVCP100.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem
Lỗi MSVCP140.dll is missing

Lỗi này do thiếu thư viện MSVCP140.dll hoặc MSVCP100.dll trong gói thư viện Microsoft Visual C++ Redistributable.

Các bạn tải thư viện này theo link bên dưới về cài đặt

MS VISUAL C++ REDISTRIBUTABLE

Lưu ý: Trong quá trình cài Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable có thể xảy ra lỗi:

Quảng cáo

Ủng hộ website

Setup fail.

One or more issues caused the setup to fail. Please fix the issues and then retry setup. For more information see the log file.

0x80240017 – Unspecified error

Các bạn hãy gỡ bản 2015 ra, cài phiên bản Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable rồi cài lại bản 2015 nhé.

Mình đã xử lý theo cách này và đã thành công

Add Comment