[Cùng học MCSA] Tìm hiểu về chứng chỉ MCSA

MCSA là viết tắt của cụm từ Microsoft Certificated Solution Asscociate. Đây là chứng chỉ chuyên về quản trị hệ thống, giúp bạn có thể nâng cao kĩ năng trong việc quản lý và chuẩn đoán thiết bị có thể bị hư hỏng những hệ thống chạy bằng hệ điều hành Windows.

Chứng chỉ MCSA 2016 của Microsoft

Có đến 80% các công ty tuyển dụng vị trí IT bây giờ đều yêu cầu người ứng tuyển phải có chứng chỉ CCNA / MCSA và đây cũng là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn học tiếp lên chứng chỉ MCSE: Cloud Platform and Infrastructure.

Gọi là chứng chỉ MCSA 2008, MCSA 2012, MCSA 2016… tức là bạn học và thi trên Windows Server 2008, 2012, 2016…

Cấn phải thi 3 môn cần thi để đạt chứng chỉ MCSA

  • Với MCSA 2012: 3 môn số 70-410, 70-411 và 70-412
  • Với MCSA 2016: 3 môn số 70-740, 70-741 và 70-742

Giải thích các môn đây nhé

Quảng cáo

Ủng hộ website

70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012: Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012; cấu hình các quyền và các tính năng; cấu hình Hyper-V; triển khai và cấu hình các dịch vụ mạng; cài đặt và quản trị Active Directory; tạo và chính sách quản lý nhóm.

70-411 Administering Windows Server 2012: triển khai, quản lý và duy trì server; cấu hình dịch vụ file và in ấn; cấu hình dịch vụ và truy cập mạng; cấu hình cơ sở hạ tầng máy chủ chính sách mạng; cấu hình và quản lý Active Directory; cấu hình và quản lý Group Policy.

70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services:  Cấu hình và quản lý High Availability; cấu hình các giải pháp file và lưu trữ; triển khai sao lưu và khắc phục thảm họa; cấu hình dịch vụ mạng; cấu hình hạ tầng Active Directory; cấu hình các giải pháp bảo mật thông tin và truy cập.

70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016: Cài đặt Windows Server trên nền tảng ảo hóa; triển khai các giải pháp lưu trữ; triển khai Hyper-V; triển khai Windows containers; triển khai High Availability; duy trì và giám sát máy chủ.

70-741 Networking with Windows Server 2016: triển khai DNS, DHCP và IPAM; các giải pháp kết nối mạng và truy cập từ xa; Giải pháp Mạng lõi / Phân tán và Hạ tầng Mạng Nâng cao.

70-742 Identity with Windows Server 2016: Cài đặt / Cấu hình / Quản lý Dịch vụ miền Active Directory; Tạo và quản lý chính sách nhóm; Triển khai dịch vụ chứng chỉ Active Directory; Triển khai Liên kết nhận dạng và Giải pháp truy cập.

>> Nên thi MCSA 2012 hay MCSA 2016?

Bạn nên thi MCSA 2012 sau đó chỉ cần thi thêm 1 môn 70-743 để upgrade lên MCSA 2016. Như vậy bạn vừa có bằng MCSA 2012 và MCSA 2016

>> Nếu đã có MCSA 2008 hoặc MCSA 2012 hoặc MCSE 2012, làm thế nào để nâng cấp lên MCSA 2016?

Bạn chỉ cần thi 1 môn 70-743 để nâng cấp lên MCSA 2016

>> Nếu đã có MCSA 2000 hoặc MCSA 2003, làm thế nào để nâng cấp lên MCSA 2016?

Bạn phải thi 2 môn: 70-417 (để lên MCSA 2012) và 70-743 (để lên MCSA 2016)

>> Nếu đã có MCSA 2016, muốn thi lên MCSE thì phải thi những môn nào?

Bạn chỉ cần thi 1 môn trong số các môn thi bên dưới đây là đạt được chứng chỉ MCSE Cloud and Data Platform 70-532; 70-533; 70-534; 70-473; 70-475; 70-744; 70-413; 70-414; 70-246; 70-247

>> Vậy còn những môn về Sharepoint, Exchange, nếu thi đậu có được chứng chỉ gì không?

Nếu bạn đã có MCSA 2016 thì khi thi một trong những môn sau: 70-345 (Exchange Server 2016) hoặc 70-339 (Sharepoint Server 2016) => Bạn sẽ đạt chứng chỉ MCSE Productivity

Ngoài những chứng chỉ kể trên còn chứng chỉ nào khác nữa không?

Có. Nếu có điều kiện thì bạn nên thi thêm các môn sau đây:

  • MCSA Cloud and Data Platform: 70-532 VÀ 70-533
  • MCSA Office 365: 70-346 VÀ 70-347

Add Comment