Sử dụng dấu phân cách hàng ngàn trong Mail Merge

Tính năng Mail Merge trong phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word là một tính năng cực kỳ hữu ích đối với những ai muốn in hàng loạt danh sách thư mời, tem nhãn, phong bì, email… với danh sách khách hàng sẵn có.

Mình sẽ chỉ có các bạn cách sửa lỗi khi sử dụng Mail Merge để in ra số ( ví dụ: phiếu lương ) từ Excel sang Word mà lại không hiển thị dấu phân cách hàng nghìn, ví dụ 5.550.000 thành 5550000.

Office mình sử dụng là Office 2016.

Bước 1: Kiểm tra định dạng dấu chấm, dấu phẩy trong Control Panel > Region > Additional settings…

Chỉnh sửa định dạng để tiến hành sửa Mail Merge
Chỉnh sửa định dạng để tiến hành sửa Mail Merge.

Kiểm tra trong 2 ô Decimal symbol (dấu phân cách số thập phân, ở Việt Nam dấu này là dấu , ví dụ: 5,6) và Digit Grouping symbol (dấu phân cách hàng ngàn, ở Việt Nam dấu này là dấu . ví dụ: 236.528.985)

Quảng cáo

Ủng hộ website

Bước 2: Click chuột phải vào số, chọn Edit Field… (như hình bên dưới)

Chọn Edit Field
Bước 2 chọn Edit Field của Merge Mail.

Bước 3: Ở ô cửa sổ Field hiện ra ấn nút Field Codes.

Chọn field codes trong Mail Merge
Chọn field codes trong cửa sổ Field hiện ra.

Bước 4: Tại ô Field Codes, thêm đoạn code sau vào sau đoạn chữ có sẵn: \#.###.##0 . Trong ví dụ bên dưới thì cả đoạn code sẽ là: MERGEFIELD Số_tiền\#.###.##0

– Nếu bạn sử dụng dấu “,” là dấu phân cách hàng ngàn, bạn thay dấu chấm bên trên bằng dấu phẩy. Ví dụ: MERGEFIELD Số_tiền\#,###,##0

– Nếu bạn có thêm chữ số thập phân thì thêm đoạn code sau: \#.###.##0,00

– Bạn có thể thêm đơn vị tiền tệ phía sau bằng cách thêm vào phía sau: \#.###.##0vnđ

Ô field codes
Ô field codes sẽ hiển thị như ảnh trên.

Bước 5: Xem lại thành quả.

Thành quả sau khi sử dụng Mail Merge
Thành quả sau khi sử dụng Mail Merge.

Bài viết có 12 comment

Add Comment