Class thẻ nhớ là gì?

Class thẻ nhớ hay còn gọi là Speed Class là các tiêu chuẩn tốc độ khác nhau được quy định bởi tổ chức SD Association giúp người dùng có thể dễ dàng lựa chọn cho nhu cầu quay video chất lượng cao. Việc quay một… Read More

Chia sẻ key active Office 2013

Để kích hoạt ( active ) bản quyền của Microsoft Office 2013 các bạn có thể thực hiện theo các cách sau:1. Sử dụng key kích hoạt (key active)2. Dùng phần mềm giả lập KMS (Key Management Service) – nói theo cách bình dân là… Read More

Các lệnh thường dùng để kiểm tra hệ thống CentOS

Lệnh kiểm tra phiên bản của CentOS # hostnamectl Kết quả: Static hostname: localhost.localdomain Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: a892989b0d8c43fab29fca961dbff24b Boot ID: c0a93bf57f61417ca8073b3847a73ab1 Operating System: CentOS Linux 7 (Core) CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7 Kernel: Linux 3.10.0-229.7.2.el7.x86_64 Architecture: x86_64 Lệnh # rpm –query centos-release… Read More