Tải Kernel-Mode Driver Framework version 1.11

Kernel-Mode Driver Framework (KMDF) là khung điều khiển được nghiên cứu bởi Microsoft giúp các nhà phát triển trình điều khiển cho phần cứng có thể tạo và duy trì các trình điều khiển thiết bị ở chế độ lõi cho Windows 2000 và các phiên bản Windows về sau

Kernel-Mode Driver Framework
Kernel-Mode Driver Framework update for Windows 7

Trường hợp bạn cài Intel Management Engine Interface Driver cho Windows 7 nó sẽ yêu cầu các bạn cài phần bổ trợ này.

Download Kernel-Mode Driver Framework từ trang chủ

Windows 7 / Win Server 2008 R2 64 bit

Windows 7 32 bit

Quảng cáo

Ủng hộ website

Lưu ý: khi cài đặt nếu báo lỗi: “Installer encountered an error: 0x80070422. The services cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it” thì các bạn kiểm tra lại service Windows Update có bị disable không nhé.
Bằng cách ấn phím Windows + R > gõ services.msc > Tìm service Windows Update > Nếu đang stop thì ấn vào start và chọn Automatic nhé

Lỗi 0x80070422
Lỗi Installer encountered an error 0x80070422

Add Comment