Định dạng phân vùng mới trên Ubuntu Server

Sau vài năm sử dụng, dữ liệu nhiều lên, Ubuntu Server sẽ bị thiếu dung lượng, mình sẽ gắn thêm 1 ổ cứng phải tạo thêm 1 phân vùng trên đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo phân vùng, mout phân vùng vào 1 folder trên Ubuntu Server 20.04. Trước khi làm các bạn nhớ backup dữ liệu nhé, bạn nào chạy máy ảo thì nhớ tạo Snapshots nha.

Chạy lệnh bên dưới để hiển thị các ổ đĩa và phân vùng đang có trên máy

user@server~: lsblk -fp
Thông tin ổ cứng trên ubuntu server dùng lệnh lsblk
Thông tin ổ cứng trên Ubuntu Server

Các bạn có thể thấy mình đang có 2 ổ cứng là sda, sdb . Trên ổ cứng sda mình có 4 phân vùng là sda1 -> sda4. Phân vùng sda1 mình không biết là gì, phân vùng sda2 là swap, sda3 là phân vùng /boot còn sda4 là phân vùng root. Mỗi phân vùng đang sử dụng sẽ được cấp UUID. Ổ cứng sdb thì chưa làm gì cả. Bây giờ mình sẽ tiến hành phân vùng và mout ổ cứng sdb thành phân vùng boot

Fomart ổ cứng sdb bằng lệnh bên dưới, bạn có thể thay ext4 bằng định dạng khác như xfs

user@server~: sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb
Kết quả
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Creating filesystem with 262144 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 7514607c-c894-429d-843a-16e432289685
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
user@server~: lsblk -f
Phân vùng ổ cứng trong ubuntu
Tạo phân vùng ext4 với lệnh mkfs

Các bạn có thể thấy sdb đã được định dạng, có UUID nhưng chưa được mount nên chưa thể sử dụng ngay được.

Quảng cáo

Ủng hộ website

Bây giờ các bạn sẽ mount vào 1 thư mục nào đó rồi sử dụng, ví dụ thư mục /home/data thì các bạn sử dụng bằng lệnh sau:

user@server~: sudo mkdir /home/data
user@server~: sudo mount -t auto /dev/sdb /home/data

Mount phân vùng sang 1 thư mục để sử dụng

Xong bước này thì chỉnh sửa file /etc/fstab để phân vùng tự động mount mỗi khi khởi động lại hệ thống. Các bạn để ý UUID của ông phân vùng sdb nhé là: 1521e27e-bf0f-454a-8770-dc7e32f1a293

user@server~: sudo nano /etc/fstab
Thêm dòng sau vào dưới cùng
/dev/disk/by-uuid/1521e27e-bf0f-454a-8770-dc7e32f1a293 /home/data ext4 defaults 0 1

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn mout phân vùng mới và đổi phân vùng boot mặc định. Chúc các bạn thành công.

Add Comment