Foxit Reader Security Warning

Bạn mở 1 file pdf thì Foxit hiện cảnh báo bảo mật: “Foxit Reader has been opened by the following app without an valid signature. This may indicate a security issue. “

Security Warning trong Foxit Reader
Cảnh báo xuất hiện trên Foxit Reader

Cảnh báo này xuất hiện khi bạn bật 1 file pdf từ 1 ứng dụng nào đó, Foxit cảnh báo bạn để lưu ý xem file đó có được mở từ 1 ứng dụng tin cậy hay không? Nhiều file pdf có thể chèn mã độc gây nguy hiểm cho máy tính.

Để tắt cảnh báo này mỗi khi mở file pdf từ ứng dụng đó bạn làm theo các thao tác sau:

Bước 1. Chọn File > Preferences

Chọn File > References trong Foxit Reader
Chọn File > References trong Foxit Reader

Bước 2. Chọn Trust Manager

Ở phần thông báo Open Foxit Reader from applications without valid digital signatures (Tiếng Việt: Mở Foxit Reader từ những ứng dụng không có chữ ký số hợp lệ) bấm vào Change Settings…

Quảng cáo

Ủng hộ website

Chọn Trust Manager để thêm ứng dụng vào danh sách tin cậy
Chọn Trust Manager để thêm ứng dụng vào danh sách tin cậy

Bước 3. Thêm đường dẫn ứng dụng mà bạn tin tưởng vào như bên dưới.

Ví dụ: Mình sử dụng ứng dụng FMSetup.exe để mở file pdf mình sẽ phải thêm đường dẫn C:\Program Files (x86)\TTSOFT\FM\FMSetup.exe vào ô Allowed Apps. Bạn phải nhập đúng đường dẫn thì nút Allow mới hiện rõ để bấm, nếu không nó sẽ mờ không bấm được, sau đó bấm Allow

Thêm đường dẫn của ứng dụng tin tưởng vào ô Allowed Apps
Các ứng dụng tin tưởng sẽ hiển thị ở đây, Foxit Reader sẽ không hiện cảnh báo nữa

Các ứng dụng tin tưởng sau khi được thêm vào Preference sẽ được ghi vào file XML theo đường dẫn:

C:\Users\Public\Foxit Software\Foxit PhantomPDF\TrustApp.xml

hoặc C:\Users\Public\Foxit Software\Foxit Reader\TrustApp.xml

Tuy nhiên thì bạn không thể copy để sử dụng file này trên máy khác do file này có chứa UUID của máy tính.

Add Comment