Sửa lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation

Trong một số bản cập nhật bảo mật từ tháng 5/2018, Microsoft đã gia tăng tính bảo mật nên một số bạn khi kết nối từ xa bằng Remote Desktop Connection bị lỗi như sau:

An authentication error has occurred.

The function requested is not supported

Remote computer: VPS1

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.

Quảng cáo

Ủng hộ website

For more infomation, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.

Cách xử lý lỗi

Bước 1: Bấm phím Windows + R và gõ regedit

Regedit

Bước 2. Truy cập theo đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System , nếu chưa có thì tạo key CredSSP bằng cách click chuột phải vào System, chọn New > Key

Tạo một key mới
Tạo một key mới
Đặt tên key là CredSSP
Đặt tên key là CredSSP

Bước 3: Bên trong key CredSSP tạo thêm key Parameters 

Thêm key Parameters bên trong key CredSSP
Thêm key Parameters bên trong key CredSSP

Bước 4: Trong Parameters tạo DWORD (32 bit) Value và đặt tên là AllowEncryptionOracle

Tạo key DWORD (32 bit) Value đặt tên là AllowEncryptionOracle

Bước 5: Click đúp chuột vào AllowEncryptionOracle và nhập Value data  2

Click đúp chuột vào AllowEncryptionOracle và nhập Value data là 2
Click đúp chuột vào AllowEncryptionOracle và nhập Value data  2

Xong các bước trên thoát Registry Editor và tiến hành kết nối lại.

Chúc các bạn thành công.

Add Comment