Thêm chức năng Search, Windows Photo Viewer cho Windows 7 ThinPC

Microsoft có 1 bản Windows 7 dùng cho các máy cấu hình yếu gọi là Windows Embedded Standard 7 hay Windows 7 ThinPC. Tuy nhiên phiên bản này bị khóa nhiều tính năng và bị gỡ nhiều phần mềm cơ bản như: Windows Search, Search Index, Windows Photo Viewer, Windows Backup and Restore, Windows DVD Maker, Fax and Scan…

Mình cài Windows 7 ThinPC mà bị mất Search và Windows Photo Viewer là 1 sự khó chịu không hề nhẹ. Do đó hôm nay mình sẽ giúp các bạn bổ sung các phần mềm này.

Các gói bổ sung tính năng cho Windows 7 ThinPC

1. Yêu cầu cần có

Gói bổ sung Windows Embedded Standard 7 SP1 Runtime (IBW) 32 bit (file Standart 7 SP1 32bit.iso dung lượng 2,78G )

Link Microsoft

Link OneDrive

Quảng cáo

Ủng hộ website

Nếu các bạn ngại download về có thể dùng bản nén bên dưới của mình, mình trích ra vài chức năng cơ bản thôi

2. Thông tin trong gói bổ sung Standart 7 SP1 32bit.iso

Feature pack ở trong thư mục \DS\Packages\FeaturePack

Language Packages (các gói ngôn ngữ) ở trong thư mục \DS\Packages\LanguagePack

Các file liên quan đến Feature Pack gồm có

a. Windows Search: Bổ sung thanh tìm kiếm trên Windows Explorer và trên Start menu

winemb-natural-language.cab
winemb-search.cab

b. Windows Photo Viewer :

winemb-photos-viewer.cab

3. Hướng dẫn cài đặt

  • Tạo folder FeaturePack và LangPack ở ổ C
  • Copy các file liên quan đến Feature pack vào thư mục C:\FeaturePack
  • Copy file lp.cab trong thư mục \DS\Packages\LanguagePack\x86~microsoft-windows-embedded-languagepack-package~en-us~~~6.1.7601.17514~1.0\ vào thư mục C:\ LangPack
  • Mở cmd với quyền quản trị và gõ các lệnh sau:
Dism.exe /Online /Add-Package /PackagePath:C:\FeaturePack /NoRestart
Dism.exe /Online /Add-Package /PackagePath:C:\LangPack
  • Khởi động lại máy để thấy thành quả

4. Thông tin các chức năng khác

Các chức năng khác các bạn copy file có đuôi .cab vào thư mục C:\FeaturePack nhé

a. Premium Codecs for Windows Media Player:

winemb-premiumcodecs-dolby-ac3-audioencoder.cab
WinEmb-PremiumCodecs-MPEG2andDolbyDecoder.cab
WinEmb-PremiumCodecs-MPEG2-Decoder.cab
winemb-premiumcodecs-mpeg2-encoder.cab
WinEmb-PremiumCodecs-MPEG3.cab
WinEmb-PremiumCodecs-MPEG4.cab
winemb-premiumcodecs-wmv.cab

b. .NET Framework 3.5 with Client Profile :

Mặc định thì Windows ThinPC cài sẵn .NET Framework 2.0, còn các gói bên dưới sẽ cài .NET Framework 3.0 và 3.5

winemb-iis-was.cab
winemb-netfx30.cab
winemb-netfx30client.cab
winemb-netfx35 .cab
winemb-netfx35client.cab

c. Windows DVD Maker :

winemb-dvdburning.cab
winemb-imapiv2.cab

d. Windows ISO Burner (Image Mastering API V2) :

winemb-imapiv2.cab

e. Windows Media Center :

winemb-mediacenter.cab

f. Speech and Text with Speech US English Pack :

winemb-speech.cab
WinEmb-Speech-LP-ENG.cab

g. Windows Defender:

winemb-antimalware.cab

h. Fax and Scan :

winemb-fax-scan.cab

i. Mobility Center and SideShow :

winemb-mobilepc.cab

j. Tablet PC Support :

winemb-tablet.cab

k. Windows Backup and Restore

WinEmb-BackupRestore.cab

Add Comment