Nhiệt kế điện tử Sanitas SFT 77 báo đèn đỏ

Nhiệt kế điện tử Sanitas SFT 77 báo đèn đỏ khi nhiệt độ trên 38 độ C

Add Comment