Khi đã nâng cấp xong Windows 7 SP1 bấm Close

Hoàn thành cài đặt Windows 7 SP1

Cửa sổ cuối cùng khi nâng cấp Windows 7 lên phiên bản SP1, bấm close để kết thúc

Add Comment