QUY ĐỊNH BÁN HÀNG

1- BÀI VIẾT PHẢI ĐẦY ĐỦ TIÊU ĐỀ – HÌNH ẢNH – GIÁ CẢ – LIÊN HỆ

2- KHÔNG TẠO QUÁ 2 TOPIC & NỘI DUNG KHÔNG TRÙNG NHAU

3- KHÔNG POST BÀI SPAM. SPAM sẽ bị ban nick ngay lập tức

4- KHÔNG SEX, NHẢM, CHÍNH TRỊ, NHẬY CẢM. KHÔNG câu like, câu view.

5- KHÔNG spam tại bài đăng của chủ Shop khác.

6- KHÔNG up bài theo cách phản cảm, phải dùng câu từ có ý nghĩa và phải xóa các comment giống nhau trước đó.

7- KHÔNG bán mặt hàng Quốc Cấm.

SẼ XÓA NHỮNG BÀI SAI NỘI QUY MÀ KO CẦN BÁO TRƯỚC, NHỮNG HÀNH VỊ TÁI PHẠM SẼ MỜI RA KHỎI HỘI, NẾU QUAY LẠI VẪN TÁI PHẠM SẼ MỜI RA VĨNH VIỄN